Wat staat er in een wilsverklaring over euthanasie?

Bij Annemarie

In een wilsverklaring kun je aangeven dat je euthanasie wenst bij ondraaglijk lijden. Met een wilsverklaring kan euthanasie niet worden afgedwongen, maar het is wel een belangrijk document. Zonder verklaring mag de arts namelijk geen euthanasie uitvoeren.

Euthanasie is alleen mogelijk als de patiënt een verzoek indient, bijvoorbeeld in een euthanasieverklaring. Hierin kun je de omstandigheden aangeven waarin je zou willen dat de arts euthanasie uitvoert. Artsen zijn zich verplicht te houden aan een wilsverklaring, maar dat geldt niet voor de euthanasieverklaring. De arts is immers niet verplicht om een verzoek tot euthanasie in te willigen. Zo’n verklaring geeft dus ook geen recht op euthanasie.

Waarom een schriftelijke wilsverklaring euthanasie?

Ook al geeft een euthanasieverklaring geen garantie, het is wel een belangrijk document. Een schriftelijke euthanasieverklaring vervangt een mondeling verzoek om euthanasie. Het komt voor dat een patiënt niet meer in staat is om een euthanasieverzoek te bespreken met zijn arts, bijvoorbeeld in het geval van dementie of door een beroerte. Heeft hij geen schriftelijke euthanasieverklaring, dan mag de arts geen euthanasie uitvoeren.

Bij een schriftelijke verklaring hoort een gesprek met de arts. Je kunt dan uitleggen wat je precies bedoelt. De arts kan uitleggen wanneer hij wel en niet euthanasie mag toepassen. De arts neemt zowel een mondeling als schriftelijk euthanasieverzoek op in je medisch dossier.

 > Lees ook: Een wilsverklaring opstellen, hoe doe je dat? 

Een euthanasieverklaring opstellen

Voor het opstellen van een euthanasieverklaring of wilsverklaring zijn geen wettelijke regels. Het is wel belangrijk dat je duidelijk opschrijft (of typt) wat je als ondraaglijk en uitzichtloos lijden beschouwt. Zo weet de arts onder welke omstandigheden je euthanasie wenst. De verklaring hoort ondertekend te zijn met de naam (achternaam en voornamen), datum en handtekening.

Wie kan vragen om euthanasie?

  • Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt zelf. De patiënt moet hiervoor een wilsverklaring hebben opgesteld.
  • Vanaf 18 jaar kan iemand zelf om euthanasie vragen.
  • Een minderjarige kan vanaf 12 jaar zelf een verzoek om euthanasie doen. Tot 16 jaar is daarvoor instemming nodig van de ouders of voogd.
  • Jongeren van 16 en 17 jaar beslissen in eerste instantie zelf over euthanasie, maar artsen moeten de ouders wel altijd bij dit besluit betrekken.
  • Familieleden of vrienden mogen geen euthanasieverzoek indienen.
  • Bij patiënten die ondraaglijk lijden als gevolg van dementie of psychische problemen is ondraaglijk lijden moeilijker te duiden. Ze kunnen een verzoek tot euthanasie indienen. Deze wordt in sommige gevallen ingewilligd.Een patiënt die in het buitenland een behandeling volgt, kan niet naar Nederland komen voor euthanasie.

Wil je meer weten over euthanasie en andere keuzes rondom het levenseinde? 

Wat als je je leven verliest? is een verhelderend Pal voor u-themaboekje over keuzes maken in de laatste levensfase komen zowel het ‘normale’ doodgaan, als palliatieve sedatie en euthanasie aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten.

Lees ook:

Bestel nu: Wilsverklaring Zo denk ik erover

In mijn wilsverklaring Zo denk ik erover zijn alle belangrijke keuzes voor afscheid, zorg en behandeling in de toekomst overzichtelijk bij elkaar gebracht. In dit boekje kun je drie wilsverklaringen invullen: zorgverklaring, niet-reanimeerverklaring en/of euthanasieverklaring. Dankzij de voorgedrukte antwoordmogelijkheden vergeet je geen belangrijke onderwerpen en kun je aankruisen wat bij je past.

Wilsverklaring Zo denk ik erover is hier verkrijgbaar >>>

 

Ontvang elke maand de nieuwste informatie, inspiratie en tips over leven met ziekte en omgaan met zorg

Wil je dit ook lezen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt. Accepteer Lees meer